04 May 2016

Mеѓуконтинентален проект за мобилно учење и нови технологии во Скопје

седц

Дваесет и пет млади од Африка, Азија и Европа учествуваат на меѓуконтинентален проект за мобилно учење и нови технологии кои се одржува во Скопје, Македонија, а е организиран од Асоцијацијата за едукација Младиинфо интернационал.

Мобилните апликации кои младите ќе ги подготват за време на својот престој во земјава, ќе се натпреваруваат за Европската награда за млади (European Youth Award: http://www.eu-youthaward.org/) која секоја година наесен се одржува во Грац, Австрија.