fbpx
  • 10+ години развој на наставната програма
  • 75% стапка на вработеност кај студентите
  • 30+ вклучени партнерски
    компании во програмата
  • 1000+ запишани студенти
  • 50+ имплементирани проекти на
    студентите во последните 5 години
  • 200+ пракси

SEDC низ бројки?

75

стапка на вработеност кај студентите

30

30+ вклучени партнерски компании во програмата

50

имплементирани проекти на студентите во последните 5 години

Што останатите зборуваат За нас