Academy for
Programming

Академија за програмирање

Во тек е запишувањето на Академијата за програмирање во академската 2019/2020 година.  Академската година ќе започне на 15 октомври 2019 година со следната студиска програма:

– 5 групи во Скопје (предавања на македонски јазик)
– 1 група во Скопје (предавања на англиски јазик)
– 2 групи во Охрид (предавања на македонски јазик, лични лаптопи)
– 2 групи во Ниш (предавања на српски јазик, лични лаптопи)