Timeline

Start date: 30.09.2019 (Basic)
30.09.2019 (Advanced & Upper)
End date: 12.06.2020
1st semester: 30.09.2019 -27.12.2019
2nd semester: 21.01 – 12.06.2020
Winter holiday break: 01 – 21.01.2020
2 times a week, 2 classes: 17.45-19.25 /19.30-21.10
Classes: 130

 

Главни цели:

 • Да се едуцираат децата да бидат создаватели, а не само корисници
 • Да поттикнат на аналитичко размислување
 • Да мотивираат решавање на проблеми
 • Да едуцираат дека технологијата го прави образованието забавно
 • Да го развијат интересот за континуиран развој во домашни услови
 • Да ги впуштат децата во светот на информатичката технологија како начин на живот
 • Да им ја зголемат самодовербата

Конкретни цели:

 • Да поттикнат на аналитичко размислување
 • Да мотивираат решавање на проблеми
 • Да едуцираат дека технологијата го прави образованието забавно
 • Да ги впуштат децата во светот на информатичката технологија како начин на живот
 • Да развијат идеи преку игри и забава
 • Фокусот на децата да им го свртат кон современото користење на ИТ без разлика на тоа која професија ќе ја одберат во иднина
 • Да се создаде атмосфера во училницата која функционира врз основа на интеракции меѓу учениците и која поттикнува на само-мотивирано учење
 • Да го развијат интересот за континуиран развој во домашни услови
 • Да ги натераат да изберат метод за решавање на проблемот
 • Да им ја зголемат самодовербата

 

 

 

Програми:

Контакт:

IThink Academy Discounts

Цени
За едно дете За две деца
30ти Јуни 15ти Септември 30ти Јуни 15ти Септември
попусти за плаќање на рати (до 9 рати) 540 600 510 570
плаќање во готово 510 570 480 540