Azure DevOps

Тек на настава

  • Времетраење: 48 часови
  • Почеток – Крај: 14.11.2022 – 14.12.2022
  • Настава: Понеделник, Среда и секој втор Петок
  • Време: 17:30 – 21:00

Краток преглед

Оваа обука дава знаење и вештини за дизајнирање и имплементација на DevOps процеси и практики. Студентите ќе научат како да планираат DevOps, да користат контрола на изворен код, да скалираат Git за компании, да консолидираат артефакти, да дизајнираат стратегија за управување со меѓузависности, менаџираат тајни, имплементираат континуирана интеграција, да имплементираат стратегија за контејнер, дизајнираат стратегија и да постават контрола на управување и менаџирање со структурите.

Програма

• Развојни процеси
Континуирана интеграција
Континуирана испорака
Управување со пакети
Апликациска инфраструктура и повратни информации

Целна група на слушатели

Клауд, ИТ безбедност или систем инжењери заинтересирани за дизајнирање и имплементација на DevOps процеси

Дали е потребно предзнаење?

Студентите треба да имаат претходно познавање и разбирање на:

  • Cloud computing концепти, вклучувајки и разбирање на PaaS, SaaS и IaaS имплементации.
  • Azure администрација и Azure развој со докажана експертиза во најмалку една од овие области.
  • Контрола на верзии, агилен развој на софтвер и принципи на развој на централен софтвер.

    Би било пожелно кандидатите да имаат искуство во организација која испорачува софтвер.

Информации за тренерот

Филип Кировски

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Телефон

+389 (0)2 3097 404 (08:30 – 16:30, пон-пет)

Е-маил

sedc@seavus.com

СЛЕДЕТЕ НЕ