EC-Council

Зошто да се сертифицираш?

СЕДЦ е авторизиран EC-Council тест центар, за полагање на испити за повеќе меѓународно признати сертификати од областа на сајбер безбедност.

EC-Council е организација која потврдува различни вештини на кандидатите за е-бизнис и безбедност на информациите. Креатор е на светски познатите сертификати за сертифициран етички хакер (CEH), ECIH и многу други.

Видови сертификати

  • CEH – Certified Ethical Hacker
  • ECIH – EC-Council Certified Incident Handler
  • CSCU – Certified Secure Computer User

→ Погледнете ги сертификациските патеки.

Често поставувани прашања

Како да закажам испит?

Контактирајте го СЕДЦ тест центарот за детални информации.

E-mail: larisa.mitikj@seavus.com

Telephone: 078 499 133

Што треба да носам со себе на денот на полагање?

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Телефон

+389 (0)2 3097 404 (08:30 – 16:30, пон-пет)

Е-маил

sedc@seavus.com

СЛЕДЕТЕ НЕ