ГОРДАНА ЈОРДАНОВА

Во моментов работам како 3D Unity Developer во Pickatale

Претходно искуство…

Пред да се запишам на Академијата работев како дизајнер за внатрешно уредување.

Зошто Академија за GAME DESIGN…

Причината поради која ја избрав Академијата на SEDC беше тоа што сметав дека ќе добијам квалитетно и професионално образование, а насоката Game Design ја одбрав од љубопитност и желба да научам како се создаваат игри.

Што научив…

Во текот на учебната година се стекнав со знаења од 2D, 3D, game theory и програмирање. По сите предмети добивме соодветни предавања кои ми помогнаа во моето сегашно вработување.

Што правам во моментов…

Во моментов работам како 3D Unity Developer во Pickatale.

 

Дознај повеќе за можностите кои ги нуди Академијата за GAME DESIGN.