ITHINK Академија

Број на ученици: 450+

Оцена од родителите: 

Тек на настава

Почеток: 26 септември
Крај: 15 јуни
1во полугодие: 26 септември – 27 декември
Зимски распуст: 01 јануари – 21 јануари
2ро полугодие:
21 јануари – 15 јуни
Предавања: 2 пати неделно
Време: 18:00-19:25 и 19:30-20:55
Вкупно часови: 130
Контакт: 078 499 273

BASIC НИВО

СОВЛАДАЈ ГИ ОСНОВИТЕ

На најзабавен можен начин ќе ве воведеме во светот на информатичката технологија. Овој модул претставува основа за понатамошната потрага по знаење и забавно учење.

1. Спореди ме со личен сметач (Проект во Thimble)
2. Магијата на мрежите (Проект во PP)
3. Интернетот е жива материја (Проект „Животот на Интернетот во Prezi)
4. Мојот живот онлајн (Проект во Google Docs и Drive)
5. Ајде да го опишеме светот (Завршен проект во Glogster)

АЈДЕ ДА ДИЗАЈНИРАМЕ

Убавината во нашите животи ни е потребна во иста мера како и убавината која ни е потребна на Интернетот. Ајде да научиме како да дизајнираме убавина!

1. Што е дизајн?
2. Алатки во Photoshop
3. Типографија, текст, фотографија
4. Дизајн на пакување
5. Мокапи (макети) и нивни употреби
6. Едитирање на слики
7. Филтери
8. Дизајн проекти

МИСТЕРИИТЕ НА ИНТЕРНЕТОР (ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ)

Како ги создаваме сите чудесии на Интернетот? Како луѓето ги дизајнираат сите тие бескрајни страници? Подгответе се да дознаете и да станете дел од Интернет креаторите.

1. Подготовка за создавање на веб-сајт
2. Запознавање со различни елементи (создавање на HTML документ)
3. Текст и табели
4. Шарен дизајн (Вовед во CSS)
5. Интернет страни и поставки
6. Интернет страна проект

ЗАБАВНО КОДИРАЊЕ (ПРОГРАМИРАЊЕ)

Дали сакате игри? Кој не сака. Сега имате можност да создадете своја игра и со гордост да ја покажувате на луѓето околу вас.

1. Фигури и анимација
2. Логични услови и структури
3. Вредности и Променливи
4. Интеракција
5. Звук и ефекти
6. Низи и броеви

САКАМ РОБОТИ (РОБОТИКА)

Новата ера е на прагот. Роботите се насекаде. Бидете луѓе на иднината. Запознајте ги роботите.

1. Вовед преку Асимов
2. Микророботи, конструкција и делови
3. Сензори, електроника и комуникација
4. Звук и вид
5. Запознај го твојот робот
6. Предизвикај го твојот робот

ADVANCED НИВО

ОПИС

IТhink академијата слави 7 години од своето постоење, а целта е децата да се стекнат со знаење за креирање на вистински веб-страници и да се запознаат со процедурите за креирање и одржување на истите. Целите вклучуваат визуелизирање, графичко создавање на елементи на страницата и продолжување на процесотдо моментот кога страницата не стане употреблива.

МОДУЛИ

Прво полугодие – Ајде да работиме применет Дизајн

Ќе уживате во бескрајните можности на дизајнот, ограничени единствено со вашата креативност. Нурнете се по втор пат во напредното создавање на убавина.

Теми:

 1. Создавање на роденденска картичка
 2. Користење на макета
 3. Дизајнирање на маица
 4. Дизајнирање на колаж
 5. Морфирање
 6. Дизајнирање на веб-страница со дефинирачки елементи
 7. Моделирање на предмети
 8. Дизајнирање на постер
 9. Дизајнирање на лого
 10. Типографија
 11. Дизајн на пакување

Второ полугодие – Основните мистерии на Интернетот

Нашата цел е да ве научиме сè за процесот на создавање на конкретна веб-страница, вашата цел е да уживате во создавањето, да ги применитете идеите и да создадете страница која сите ќе ја сакаат.

Теми:

 1. Графички елементи во веб дизајн
 2. Употреба на CMS
 3. Вовед во WordPress
 4. Вовед во Joomla
 5. SEO и Google Analytics
 6. Локални мрежи и елементи
 7. Далечен пристап и контрола
 8. Конфигурација на Apache и Wamp Сервер

UPPER НИВО

ОПИС

Upper модулот кој го носи името Креирање игри со алатката Unreal Engine Blueprints е основен курс кој не воведува во основните концепти на гејм дизајнот со помош на алатката Unreal game engine. Курсот ги обработува најважните концепти со помош на Blueprint Editor, преку презентирање и решавање на најразлични проблеми од гејм дизајнот. За време на курсот, секој ученик има задача да развива своја игра, која воедно се смета и како завршен проект.

Модули

 1. Теорија на игри – од што се состои една игра. Како да пристапиме на гејм дизајнот. Најдобри искуства.
 2. Вовед вo Unreal – Управување со алатката. Поставување основа за гејм дизајн. Запознавање со структурата на
 • The Editor
 • Types of objects: Game Modes, Game States Actors, Pawns, Characters
 1. Вовед во Blueprints: Програмирање без кодирање
 2. Вовед во основната графичка геометрија на Unreal
 • Запознавање со координативниот систем (Cartesian X, Y и Z)
 • Запознавање со функцијата гравитацијата во
 • Основи на вектор и векторска аритметика
 • Lerps and lerping (LERP = LinEaR interPolation) movement
 • Временски рамки
 1. Основи на 3D – Вовед во основите на 3D графиката и како се користат во Unreal, на пример:
 • Статички мрежи
 • Actor components
 1. Креирање на Гејм Дизајн Документ (GDD) – како да скицираш игра на хартија
 2. Креирање на Pinball игра со Unreal Engine Blueprints
 • Дизајнирање и создавање на средина
 • Вклучување на фајлови (game assets) во играта (карактери, средина, лого, позадинска музика, специјални и звучни ефекти)
 • Бодување
 • Зачувување на најдобри резултати
 1. Складирање на содржината и припрема за пуштање во употреба

BASIC НИВО

СОВЛАДАЈ ГИ ОСНОВИТЕ

На најзабавен можен начин ќе ве воведеме во светот на информатичката технологија. Овој модул претставува основа за понатамошната потрага по знаење и забавно учење.

1. Спореди ме со личен сметач (Проект во Thimble)
2. Магијата на мрежите (Проект во PP)
3. Интернетот е жива материја (Проект „Животот на Интернетот во Prezi)
4. Мојот живот онлајн (Проект во Google Docs и Drive)
5. Ајде да го опишеме светот (Завршен проект во Glogster)

АЈДЕ ДА ДИЗАЈНИРАМЕ

Убавината во нашите животи ни е потребна во иста мера како и убавината која ни е потребна на Интернетот. Ајде да научиме како да дизајнираме убавина!

1. Што е дизајн?
2. Алатки во Photoshop
3. Типографија, текст, фотографија
4. Дизајн на пакување
5. Мокапи (макети) и нивни употреби
6. Едитирање на слики
7. Филтери
8. Дизајн проекти

МИСТЕРИИТЕ НА ИНТЕРНЕТОР (ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ)

Како ги создаваме сите чудесии на Интернетот? Како луѓето ги дизајнираат сите тие бескрајни страници? Подгответе се да дознаете и да станете дел од Интернет креаторите.

1. Подготовка за создавање на веб-сајт
2. Запознавање со различни елементи (создавање на HTML документ)
3. Текст и табели
4. Шарен дизајн (Вовед во CSS)
5. Интернет страни и поставки
6. Интернет страна проект

ЗАБАВНО КОДИРАЊЕ (ПРОГРАМИРАЊЕ)

Дали сакате игри? Кој не сака. Сега имате можност да создадете своја игра и со гордост да ја покажувате на луѓето околу вас.

1. Фигури и анимација
2. Логични услови и структури
3. Вредности и Променливи
4. Интеракција
5. Звук и ефекти
6. Низи и броеви

САКАМ РОБОТИ (РОБОТИКА)

Новата ера е на прагот. Роботите се насекаде. Бидете луѓе на иднината. Запознајте ги роботите.

1. Вовед преку Асимов
2. Микророботи, конструкција и делови
3. Сензори, електроника и комуникација
4. Звук и вид
5. Запознај го твојот робот
6. Предизвикај го твојот робот

 

ADVANCED НИВО

ОПИС

IТhink академијата слави 7 години од своето постоење, а целта е децата да се стекнат со знаење за креирање на вистински веб-страници и да се запознаат со процедурите за креирање и одржување на истите. Целите вклучуваат визуелизирање, графичко создавање на елементи на страницата и продолжување на процесотдо моментот кога страницата не стане употреблива.

МОДУЛИ

Прво полугодие – Ајде да работиме применет Дизајн

Ќе уживате во бескрајните можности на дизајнот, ограничени единствено со вашата креативност. Нурнете се по втор пат во напредното создавање на убавина.

Теми:

 1. Создавање на роденденска картичка
 2. Користење на макета
 3. Дизајнирање на маица
 4. Дизајнирање на колаж
 5. Морфирање
 6. Дизајнирање на веб-страница со дефинирачки елементи
 7. Моделирање на предмети
 8. Дизајнирање на постер
 9. Дизајнирање на лого
 10. Типографија
 11. Дизајн на пакување

Второ полугодие – Основните мистерии на Интернетот

Нашата цел е да ве научиме сè за процесот на создавање на конкретна веб-страница, вашата цел е да уживате во создавањето, да ги применитете идеите и да создадете страница која сите ќе ја сакаат.

Теми:

 1. Графички елементи во веб дизајн
 2. Употреба на CMS
 3. Вовед во WordPress
 4. Вовед во Joomla
 5. SEO и Google Analytics
 6. Локални мрежи и елементи
 7. Далечен пристап и контрола
 8. Конфигурација на Apache и Wamp Сервер

 

UPPER НИВО

ОПИС

Upper модулот кој го носи името Креирање игри со алатката Unreal Engine Blueprints е основен курс кој не воведува во основните концепти на гејм дизајнот со помош на алатката Unreal game engine. Курсот ги обработува најважните концепти со помош на Blueprint Editor, преку презентирање и решавање на најразлични проблеми од гејм дизајнот. За време на курсот, секој ученик има задача да развива своја игра, која воедно се смета и како завршен проект.

Модули

 1. Теорија на игри – од што се состои една игра. Како да пристапиме на гејм дизајнот. Најдобри искуства.
 2. Вовед вo Unreal – Управување со алатката. Поставување основа за гејм дизајн. Запознавање со структурата на
 • The Editor
 • Types of objects: Game Modes, Game States Actors, Pawns, Characters
 1. Вовед во Blueprints: Програмирање без кодирање
 2. Вовед во основната графичка геометрија на Unreal
 • Запознавање со координативниот систем (Cartesian X, Y и Z)
 • Запознавање со функцијата гравитацијата во
 • Основи на вектор и векторска аритметика
 • Lerps and lerping (LERP = LinEaR interPolation) movement
 • Временски рамки
 1. Основи на 3D – Вовед во основите на 3D графиката и како се користат во Unreal, на пример:
 • Статички мрежи
 • Actor components
 1. Креирање на Гејм Дизајн Документ (GDD) – како да скицираш игра на хартија
 2. Креирање на Pinball игра со Unreal Engine Blueprints
 • Дизајнирање и создавање на средина
 • Вклучување на фајлови (game assets) во играта (карактери, средина, лого, позадинска музика, специјални и звучни ефекти)
 • Бодување
 • Зачувување на најдобри резултати
 1. Складирање на содржината и припрема за пуштање во употреба

 

Qinshift-academy-logo

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Булевар Туристичка 50/5, Охрид 6000

 

Телефон

+389 (0)2 3097 404
(08:30 – 16:30, пон-пет)

+38978 341 777 Охрид

Е-маил

academy@qinshift.com

СЛЕДЕТЕ НÈ