Контрола на верзија и Git

Тек на настава

  • Времетраење: 16 часови
  • Почеток – Крај: 11.2.2023 – 11.11.2023
  • Настава: Понеделник, Среда и секој втор Петок
  • Време: 17:30 – 21:00

Краток преглед

Git е популарен систем за дистрибуирана контрола на верзии (DVCS). Во оваа обука се учат најчесто употребуваните Git команди, како да се менаџираат репозиториуми, да се

затворат фајлови, наметнат промени, поправат грешки во вашите записи и како да соработувате со другите програмери користејки ја овоаа моќна алатка за контрола на верзии.

Програма

  • Што е контрола на верзија?
  • Инсталација на Git
  • Основни команди на Git
  • Разгранување и спојување
  • Ребазирање и задржување
Целна група на слушатели

Клауд, Систем или DevOps инжењери, програмери, тестери.

Дали е потребно предзнаење?

Студенти со мало или без никакво искуство со Git кои сакаат да научат како тој работи како дел од колаборативниот развоен метод. Пожелно е познавање на процесот на програмирање.

Информации за тренерот

Филип Кировски

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Телефон

+389 (0)2 3097 404 (08:30 – 16:30, пон-пет)

Е-маил

sedc@seavus.com

СЛЕДЕТЕ НЕ