Контрола на верзија и Git

Тек на настава

  • Времетраење: 16 часови
  • Почеток – Крај: 16.10.2024 до 25.10.2024
  • Настава: Понеделник, Среда и секој втор Петок
  • Време: 17:30 – 21:00

Краток преглед

Git е популарен систем за дистрибуирана контрола на верзии (DVCS). Во оваа обука се учат најчесто употребуваните Git команди, како да се менаџираат репозиториуми, да се

затворат фајлови, наметнат промени, поправат грешки во вашите записи и како да соработувате со другите програмери користејки ја овоаа моќна алатка за контрола на верзии.

Програма

  • Што е контрола на верзија?
  • Инсталација на Git
  • Основни команди на Git
  • Разгранување и спојување
  • Ребазирање и задржување
Целна група на слушатели

Клауд, Систем или DevOps инжењери, програмери, тестери.

Дали е потребно предзнаење?

Студенти со мало или без никакво искуство со Git кои сакаат да научат како тој работи како дел од колаборативниот развоен метод. Пожелно е познавање на процесот на програмирање.

Информации за тренерот

Филип Кировски

Qinshift-academy-logo

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Булевар Туристичка 50/5, Охрид 6000

 

Телефон

+389 (0)2 3097 404
(08:30 – 16:30, пон-пет)

+38978 341 777 Охрид

Е-маил

academy@qinshift.com

СЛЕДЕТЕ НÈ