Кубернетес – Концепт, администрација и мониторирање

Тек на настава

  • Времетраење: 48 часови
  • Почеток – Крај: 28.9.2022 – 31.10.2022
  • Настава: понеделник, среда и секој втор петок
  • Време: 17:30 – 21:00

Краток преглед

Оваа обука ќе им даде на студентите средства, знаење и вештини како и компетентност да администрираат и решаваат проблеми на Кубернетес.

Програма

• Запознавање со Кубернетес
• Основи на Кубернетес
• Основи на Контејнери
• Вмрежување во Кубернетес
• Складирање во Kubernetes
• Операции на кластери
• Забележливост*

Целна група на слушатели

Клауд, Сигурносни или Систем инжињери, DevOps специјалисти или Апликативни  Програмери

Дали е потребно предзнаење?

Фамилијарност со администрација на Linux системи, вмрежување и виртуелизација.

Информации за тренерот

Илија Пановски

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Телефон

+389 (0)2 3097 404 (08:30 – 16:30, пон-пет)

Е-маил

sedc@seavus.com

СЛЕДЕТЕ НЕ