29 June 2016

БЕСПЛАТНИ обуки за MS

Пријави се за БЕСПЛАТНИТЕ обуки за MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Outlook!
Повеќе информации на sedc@seavus.com; 02 3097 404 и 075 423 305.