Pearson VUE Test Center

Fortinet

Зошто да се сертифицираш?

Fortinet сертификацијата спаѓа во експертизата за мрежна безбедност.

Сертификатот ќе ви обезбеди напредок во кариерата и професионалниот развој.

Видови сертификати

Често поставувани прашања

Дали мора да посетувам обука за да полагам испит?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Дали обезбедувате материјали за подготовка на испитите?

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Што треба да носам со себе на денот на полагање?

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дали за време на испитот се дозволени паузи?

Не е дозволена пауза за време на испитот.

Доколку не го положам испитот, кога може повторно да полагам?

Нема рестрикции за полагање по втор пат, на испит кој веќе сте го паднале, а за секој нареден обид потребно е да поминат најмалку 14 дена.

Qinshift-academy-logo

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Булевар Туристичка 50/5, Охрид 6000

 

Телефон

+389 (0)2 3097 404
(08:30 – 16:30, пон-пет)

+38978 341 777 Охрид

Е-маил

academy@qinshift.com

СЛЕДЕТЕ НÈ