Juniper

Зошто да се сертифицираш?

Juniper Networks Certification Program (JNCP) е повеќеслојна програма на писмени и практични лабораториски испити. Сертификацијата ги потврдува вашите вештини, и ве позиционира меѓу водечките светски професионалци за вмрежување.

Видови сертификати

  • Associate Level

  • Specialist Level

  • Professional Level

  • Expert Level

→ Погледнете ги сертификациските патеки

Често поставувани прашања

Дали мора да посетувам обука за да полагам испит?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Дали обезбедувате материјали за подготовка на испитите?

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Што треба да носам со себе на денот на полагање?

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дали сертификатите имаат рок на траење?

Да, важноста на сертификатот истекува по 3 години. Пред истекот кандидатот може да се ресертифицира.

Qinshift-academy-logo

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Булевар Туристичка 50/5, Охрид 6000

 

Телефон

+389 (0)2 3097 404
(08:30 – 16:30, пон-пет)

+38978 341 777 Охрид

Е-маил

academy@qinshift.com

СЛЕДЕТЕ НÈ