Дигиталната и технолошка експанзија им нуди на компаниите пристап до поголем пазар, но истовремено промовира и поголема конкурентност. За да добијат дел од пазарот, брендовите се приморани да инкорпорираат креативни и иновативни решенија. Затоа следењето на трендови во сопствената индустрија е круцијално. Qinshift Academy се гордее со својата современа програма и со менторите кои ја спроведуваат истата со студентите. Оваа година, студентите на академиите за Web Design & Front-end и UI/UX Design, ги покажаа своите вештини и способност за тимска работа.

Работата на реален проект не е само академска задача, туку реален предизвик за реални клиенти кои имаат потреба од нови и подобрени решенија за своите бизниси. Овој проект ги истакнува вештините на студентите, креативноста на UI/UX дизајнерите и техничкото знаење на веб дизајнерите. Целта на овој пристап, е да се обезбеди практично искуство за студентите, и да се понуди помош на локалните бизнизи во градењето на своето онлајн присуство.

Студентите имаа задача да креираат веб страни за 5 клиенти со различни потреби, барања и целна публика.

  1. Н&Н инженеринг
  2. M Планет Џифони
  3. Цвеќара Јасмин
  4. Адвокатска канцеларија Катерина Котеска Стисниовска
  5. Основно училиште Димитар Миладинов

Проектот започна со презентација каде клиентите разговараа за нивната визија, цели и очекувања. Студентите по UI/UX Design се фокусираа на создавање визуелно привлечни елементи, кои го одразуваат идентитетот на брендот, додека студентите по Web Design & Front-end се справија со техничките предизвици при создавање на веб сајт.

Резултатот беше изработка на страници кои не само што ги исполнија, туку и ги надминаа очекувањата на клиентите. Секој вебсајт беше доказ за тимската работа на студентите, комбинирајќи ја естетската привлечност со функционалниот дизајн.

Овој проект, не само што служи како важно портфолио, туку и како доказ за посветеноста на академијата да обезбеди искуство од реалниот свет на своите студенти.

Проектите како овој, не само што ги подготвуваат студентите за предизвиците на индустријата, туку и поттикнуваат култура на тимска работа и иновации. Реалниот проект на студентите на Qinshift Academy е пример, за тоа како неформалното образование нуди огромни можности за напредок.

Прочитај повеќе

AI -Разбивање митови и други дешавки

AI -Разбивање митови и други дешавки

AI -Разбивање митови и други дешавки Сезоната “AI -Разбивање митови и други дешавки” ја започнуваме со кој друг, ако не со ветераните на програмерскиот занает, познати и признати “виновници” за една од нашите најголеми академии, ментори, џедаи и почесни членови на...

Проект за реален клиент – Академија за софтвер тестинг

Проект за реален клиент – Академија за софтвер тестинг

Реалниот проект е иницијатива на Qinshift Academy каде студентите применуваат теоретските знаења и вештини што ги стекнале во текот на академијата која ја посетуваат. За софтвер тестерите,овој проект овозможува да се соочат со предизвиците на тестирањето во реална...

Маркетинг стратегија за ДИА

Маркетинг стратегија за ДИА

Во динамичниот свет на дигиталниот маркетинг, практичното искуство зборува погласно од теоретското знаење. Согледувајќи го ова, Академијата за дигитален маркетинг на Qinshift Academy ги спои своите студенти со иновативниот стартап во здравствената технолошка...