Azure DevOps

akademija

 

Mart 2024. – početak nastave

 

Decembar 2024. – imaćeš kompletno znanje za novo zvanje!

 

DevOps akademija je osmišljena kao desetomesečna, intenzivna i interaktivna obuka. Održava se ONLINE / UŽIVO na Teams platformi. Nastava je dva puta nedeljno, po četiri časa (ponedeljak i sreda od 17:30 do 20:45). Program obuhvata sve neophodne module za uspešan početak rada u DevOps oblasti. Predavači su iskusni i aktivni Technical Lead i Senior inženjeri.

DevOps je metodologija, koja uključuje različite pristupe, procese i alate koji omogućavaju da ‘kod’ aplikacije bude dostupan kao proizvod krajnjim korisnicima I predstavlja jedan skup ekspertiza iz razlicitih oblasti. To je jedinstvo različitih tehnologija i alata uz pomoć kojih se radi CI/CD, kako bi se kreirala masa infrastrukturnih servisa.

Zbog složenosti poslova u kompaniji tokom procesa kreiranja softverskog proizvoda, postoji potreba za inzenjerom koji će biti most između programera, sistemskih inženjera i operatera, koordinisati sve koji su uključeni u proces i zadatke, proveravati performanse i biti odgovoran za automatizaciju procesa. I upravo tu na scenu stupa DevOps inzenjer.

Zbog toga smo oformili prvu Cloud DevOps akademiju u Srbiji, na kojoj ćete, uz pomoć najiskusnijih profesionalaca iz ove oblasti, savladati:

ITOPS

Osnova svega je Hardware. Sve aplikacije se vrte na serverima, a komunikcija je preko mrežnih uređaja. Ovde ćemo naučiti arhitekturu uređaja koji se koriste u Data centrima.  Obradićemo sve standardne mrežne protokole koje ovi uređaji koriste u svom radu. Naučićemo kako da zaštitimo naš Data centar, ali i kako da prepoznamo različite vrste hakerskih napada i kako da od njih zaštitimo našu mrežnu sredinu globalno. Fokusiraćemo se na praktične primere, kreiranje i setovanje virtualnih mašina na virtualizacionim platformama, kreiranje domenske mreže, autentifikaciju, implementaciju izolovanih sredina, rutiranje saobraćaja, zaštitu sredine pomoću firewall-a i još mnogo toga.

ITOPS

Osnova svega je Hardware. Sve aplikacije se vrte na serverima, a komunikcija je preko mrežnih uređaja. Ovde ćemo naučiti arhitekturu uređaja koji se koriste u Data centrima.  Obradićemo sve standardne mrežne protokole koje ovi uređaji koriste u svom radu. Naučićemo kako da zaštitimo naš Data centar, ali i kako da prepoznamo različite vrste hakerskih napada i kako da od njih zaštitimo našu mrežnu sredinu globalno. Fokusiraćemo se na praktične primere, kreiranje i setovanje virtualnih mašina na virtualizacionim platformama, kreiranje domenske mreže, autentifikaciju, implementaciju izolovanih sredina, rutiranje saobraćaja, zaštitu sredine pomoću firewall-a i još mnogo toga.

Linux

Savladaćete arhitekturu Linux sistema, instalaciju i održavanje Linux radnih stanica, pisanje skripti i rad na Linux komandnoj liniji, upravljanje fajlovima i dozvolama za pristup. Posebnu pažnju posvetićemo bezbednosti sistema, održavanju i rešavanju praktičnih  problema, kao i monitoring-u stanja i promena na sistemu.

K8S

Naučićete kako da kreirate i pokrenete kontejnerizovane aplikacije, kako na self-hosted Kubernetes klasteru tako i na Azure implementaciji Kubernetes klastera – AKS, da obezbedite siguran pristup ovako kreiranoj aplikaciji iz spoljnjog sveta, da kreirate trajan “storage” za smeštanje podataka koje vaša aplikacija generiše, da obezbedite visoku dostupnost vaše aplikacije kao i njen tzv. samooporavak. Bićete u stanju da konfigurišete automatski update aplikacija, monitoring aplikacija i celog klastera kao i načine za prikupljanje logova iz troubleshooting klastera i aplikacija.  Naučićemo kako se  radi integracija continuous deploymenta sa Kubernetes infrastrukturno baziranim aplikacijama koje su implementirane na Kubernetes klasteru.

K8S

Naučićete kako da kreirate i pokrenete kontejnerizovane aplikacije, kako na self-hosted Kubernetes klasteru tako i na Azure implementaciji Kubernetes klastera – AKS, da obezbedite siguran pristup ovako kreiranoj aplikaciji iz spoljnjog sveta, da kreirate trajan “storage” za smeštanje podataka koje vaša aplikacija generiše, da obezbedite visoku dostupnost vaše aplikacije kao i njen tzv. samooporavak. Bićete u stanju da konfigurišete automatski update aplikacija, monitoring aplikacija i celog klastera kao i načine za prikupljanje logova iz troubleshooting klastera i aplikacija.  Naučićemo kako se  radi integracija continuous deploymenta sa Kubernetes infrastrukturno baziranim aplikacijama koje su implementirane na Kubernetes klasteru.

Git

Git je moćan alat koji vam omogućava da pratite promene koje unosite u svoj kod tokom vremena. Njime možete i da sarađujete sa drugim programerima na istom projektu, bez brige o konfliktu ili gubitku podataka. Savladaćete instalaciju, konfiguraciju i upravljate Git-om na različitim operativnim sistemima – lokalnim i udaljenim Git repozitorijumima, Git granama, GitHub GUI, Pull Requests i moći ćete da ih pouzdano i efikasno koristite u sopstvenim projektima.

Azure Cloud

Naučićete kako da kreirate, obezbedite, nadgledate i prilagodite Azure resurse prema potrebi; kako da  implementirate i upravljate cloud tehnikama poput identity, governance, storage, compute i Virtual networking. Usavršićete svoje veštine u dizajniranju, upravljanju i prelasku na pouzdana, skalabilna, bezbedna i efikasna rešenja u okviru Azure-a.
Moći ćete da primenite znanje koje steknete kada administrirate Azure cloud, kao i znanja za samu arhitekturu Azure Cloud-a, dizajna različitih Azure solucija koja se koriste u praksi. Obradićemo sve oblasti iz Microsoft  ispita Az – 104 i Az -305, tako da će ujedno ovo biti odlična priprema za one koji žele da steknu “Microsoft Azure Administrator” I  “Designing Microsoft Azure Infrastructure Solution” sertifikate.

Azure Cloud

Naučićete kako da kreirate, obezbedite, nadgledate i prilagodite Azure resurse prema potrebi; kako da  implementirate i upravljate cloud tehnikama poput identity, governance, storage, compute i Virtual networking. Usavršićete svoje veštine u dizajniranju, upravljanju i prelasku na pouzdana, skalabilna, bezbedna i efikasna rešenja u okviru Azure-a.
Moći ćete da primenite znanje koje steknete kada administrirate Azure cloud, kao i znanja za samu arhitekturu Azure Cloud-a, dizajna različitih Azure solucija koja se koriste u praksi. Obradićemo sve oblasti iz Microsoft  ispita Az – 104 i Az -305, tako da će ujedno ovo biti odlična priprema za one koji žele da steknu “Microsoft Azure Administrator” I  “Designing Microsoft Azure Infrastructure Solution” sertifikate.

Azure DevOps

Na našoj akademiji  ćete steći praktično iskustvo u dizajniranju i implementaciji DevOps procesa i DevOps praksi, kao što su Developing an instrumentation and site reliability engineering strategy,  Developing a security and compliance plan, Source control,  Continuous Integration, GitHub, Azure DevOps, Continuous Delivery Release Management, Manging Containers using Docker and AKS I još dosta toga. U ovom modulu obradićemo teme kojima se bavi ispit Az 400, što ce biti odlicna priprema za sve one koji žele da steknu sertifikat “Designing and Implementing DevOps Solutions”.

Terraform

Tokom zajedničkog putovanja kroz “kod”, naučitićete kako da koristite Terraform, alat za automatizaciju infrastrukture cloud sistema (Azure, AWS, GCP). Naučićete kako da instalirate i konfigurišete Terraform, pišete i izvršavate Terraform konfiguracione fajlove i kreirate Azure resurse i upravljate njima koristeći Infrastructure as a Code tehniku. Znaćete kako da koristite Terraform module, koji su delovi Terraform koda za višekratnu upotrebu, a koji slede DevOps pravilo:  “piši jednom, koristi više puta”. Steći ćete  veštine kojima ćete moći da automatizujete Azure infrastrukturu pomoću Terraforma i Azure DevOps-a.

Sa nama postaješ Azure cloud guru!
Terraform

Tokom zajedničkog putovanja kroz “kod”, naučitićete kako da koristite Terraform, alat za automatizaciju infrastrukture cloud sistema (Azure, AWS, GCP). Naučićete kako da instalirate i konfigurišete Terraform, pišete i izvršavate Terraform konfiguracione fajlove i kreirate Azure resurse i upravljate njima koristeći Infrastructure as a Code tehniku. Znaćete kako da koristite Terraform module, koji su delovi Terraform koda za višekratnu upotrebu, a koji slede DevOps pravilo:  “piši jednom, koristi više puta”. Steći ćete  veštine kojima ćete moći da automatizujete Azure infrastrukturu pomoću Terraforma i Azure DevOps-a.

Sa nama postaješ Azure cloud guru!
Program
Kurs 1: IT Ops

➤  Data Center Hardware and Components

➤  POST, BIOS, CMOS and UEFI

➤  Monitoring equipment

➤  On Premises Backup and Restore

➤  Global Security

➤  Malware and Preventing Malware

➤  Network Attacks

➤  Social Engineering Attacks

➤  Security Policies

➤  Protecting Physical Equipment and Data

➤  Data Destruction

➤  Securing Windows Workstations

➤  Windows Firewall with Advanced Security

➤  Web Security

➤  WiFi Security

➤  Windows Server administration

➤  Windows Active Directory Domain Server

➤  Implementation of OnPrem and Hybrid Network Infrastructure

➤  Implementation of Windows DHCP, DNS and IPAM Servers

➤  Windows Servers Federations

➤  Radius and Tacacs+ Servers

➤  Implementation of Active Directory Cerificates Service

➤  Basic Scripting

➤  Virtualization (Esxi and HyperV)

➤  Network Protocols, Standards and Services, Components and Types

➤  Well Know Ports

➤  Wireless Protocol

➤  Network Services and Network Devices

➤  Applied Networking

➤  Implementation of VLANs on Cisco Catalyst Switches

➤  Router on the Stick

➤  Cisco ASA Firewall configuration

➤  Secure your Network

Kurs 2: Linux - Installation, Administration and Monitoring

➤  Understand and use essential tools

➤  Create simple shell scripts

➤  Operate running systems

➤  Configure local storage

➤  Create and configure file systems

➤  Deploy, configure, and maintain systems

➤  Manage basic networking

➤  Manage users and groups

➤  Manage security

Kurs 3: Azure - Administration, Architecture and Security

➤  Administration and Design of Identity

➤  Governance and Compliance

➤  Authentication and Authorization

➤  Azure Administration

➤  Virtual Networking

➤  Inter-Site Connectivity

➤  Network Traffic Management Administration

➤  Design an Azure Network Strategy

➤  Design a Hybrid Network Strategy

➤  Azure Storage

➤  Storage – Non-Relational and Relational

➤  Azure VMs

➤  Design of Compute

➤  Serverless Computing

➤  Data Integration

➤  Design of Data Platform

➤  App Architecture

➤  AKS Design

➤  Migration Design

➤  Design Backup Solutions

➤  Design Recovery and Resilience

➤  Design of Auditing and Monitoring

➤  BCDR

➤  Design for Identity Security

➤  Design Connectivity and Security

➤  Design security for Data – Data Protection

➤  Design Security for Apps into the Cloud

Kurs 4: Kubernetes - Concepts, Administration and Monitoring

➤  Kubernetes overview

➤  Core concepts

➤  Nods and Pods in K8S

➤  Services in K8S

➤  Volumes in K8S

➤  Config Maps and Secrets

➤  Advanced Kubernetes cluster topics

➤  Getting started with Azure Kubernetes Service (AKS)

➤  Deploying on AKS

➤  Monitoring the AKS cluster and the application

➤  Securing AKS cluster and workloads

➤  CI-CD for AKS

Kurs 5: Version Control and Git

➤  Essentials of Version Control

➤  Git Tools

➤  Working with Git Branches

➤  Branch Management Strategies

➤  GitHub and Remote repository

➤  Working within a team on shared projects

Kurs 6: Azure DevOps

➤  Planning for DevOps Migration

➤  Source Control

➤  Git for Enterprise Devops

➤  Azure Pipeline Configuration

➤  Implementing Continuous Integration with Azure Pipeline

➤  Implementing Continuous Integration with Git Hub

➤  Releases and Continuous Delivery

➤  Implementing Continuous Deployment using Azure Pipelines

➤  Managing Application Configuration and Secrets

➤  Managing Infrastructure and Configuration using Azure Tools

➤  Using third party IaC with Azure

➤  Managing Containers using Docker

➤  Creating and Managing Kubernetes Service Infrastructure

➤  Feedback Mechanism in Azure DevOps

➤  Validating Code Bases for Compliance

➤  Implementing Secure in Devops

Kurs 7: Terraform on Azure

➤  Introduction to Terraform and tool installation

➤   CLI basic commands

➤   HCL configuration language

➤   Terraform State file

➤   Terraform Init, Plan and Apply

➤   Terraform Configuration Syntax

➤   Terraform Settings and Provider Block

➤   Terraform Dependency Lock File

➤   Terraform Resource Syntax, Behavior and State

➤   Creating basic Azure resources

➤   Modifying resources and the effect it has on their state

➤  Working with Terraform Modules

Nakon akademije bićeš spreman za rad na više pozicija

Cloud Architect

Cloud specialist

Cloud engineer

Cloud administrator

Specijalista za operacije i monitoring

Inženjer za operacije i monitoring

Administrator za operacije i monitoring

DevOps specialist

DevOps engineer

Kubernetes Administrator

Inženjer automatizacije infrastrukture

Načini plaćanja

Svoje obaveze možete izmiriti na dva načina, u celosti i na rate, koje se sinhronizuju sa aktivnim popustima. Ukoliko se odlučite za plaćanje na rate, plaćanje počinje od momenta potpisivanja Ugovora i završava se mesec dana pre završetka Akademije. 
Broj rata zavisi od datuma upisa.

2850 €

novo logo bela boja SEDC

Telefon

060 625 06 06

Е-mail

academy.srbija@qinshift.com

PRATITE NAS