Emocionalna i socijalna inteligencija – ključ uspeha

Opis

Nosilac presudne uloge u ličnom i profesionalnom uspehu najčešće je emocionalna/socijalna inteligencija, odnosno koliko dobro upravljamo sobom i uspešno ostvarujemo odnose sa ljudima. Svakog uspešnog pojedinca definiše sposobnost da razume i brzo se prilagodi promenama u okruženju. Emocionalna/socijalna inteligencija je presudna u postojanju svesti o sebi i drugima, u sposobnosti upravljanja sobom i pozitivnom delovanju na druge. Ona nas usmerava ka postizanju ciljeva, pomaže nam da ispravno razumemo tuđa osećanja i ponašanja i da ispravno odreagujemo u datoj situaciji.

Strukturu emocionalne inteligencije čine četiri oblasti: samosvest, društvena svest, upravljanje sobom i upravljanje odnosima. Ovo je temelj na kome će se obuka graditi.

Po završetku obuke učesnik će biti sposoban da:

 • Razume pojam i značaj socijalne/emocionalne inteligencije,
 • Prepozna i razume svoje i tuđe emocije
 • Prepozna i kontroliše svoje emocije
 • Razume ,,emocionalnu ekonomiju”
 • Upravlja sopstvenim emocijama
 • Prepozna iracionalna uverenja
 • Primeni emocionalnu/socijalnu inteligenciju u konkretnim situacijama
 • Razume aspekte socijalne svesnosti
 • Prepozna odnose u komunikaciji
 • Razume psihološke igre
 • Razvije empatiju
 • Razvije konstruktivan odnos u privatnom i poslovnom životu

Metodologija rada

Obuka se većim delom realizuje kroz interaktivne i praktične metode i tehnike (diskusija, studija slučaja, igra uloga i druge). Obuka se realizuje prema agendi koju ćete dobiti unapred.

Učesnici dobijaju sav potreban materijal i Sertifikat za pohađanu obuku.

Obuka traje 1 dan (6 sati).

Ментор

Nataša Ćirić

Više od 30 godina iskustva u oblasti formalnog i 15 godina u oblasti neformalnog obrazovanja.  Akreditovani je autor i realizator obuka za lični i profesionalni razvoj i ToT obuka svih nivoa u:

 • British Council,
 • UNICEF,
 • Nacionalnoj akademiji za javnu upravu,
 • Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije,
 • Zavoda za unapređivanje obrazovanja,
 • Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja.
Qinshift-academy-logo

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Булевар Туристичка 50/5, Охрид 6000

 

Телефон

+389 (0)2 3097 404
(08:30 – 16:30, пон-пет)

+38978 341 777 Охрид

Е-маил

academy@qinshift.com

СЛЕДЕТЕ НÈ