Razvoj kreativnog mišljenja – osnov inovativnog poslovanja

Opis

Kreativnost podrazumeva samosvesni, namerom utvrđen proces. Zato se najbolji rezultati postižu kroz susret kreativnosti i sveta biznisa. Inovativan pristup savladavanju izazova i kreativnost nas inspirišu i motivišu da eksperimentišemo. Kreativna rešenja su nužan korak ka inoviranju, razvoju i postizanju boljih rezultata, kako na ličnom planu, tako i na nivou organizacije. Promene koje svakodnevno utiču na menadžere i kompanije su evidentno prisutne. U zavisnosti veličine i brzine nastanka promene, ona postaje pretnja ili šansa. Ulaganje u razvoj kreativnosti zaposlenih je dobar alat za hvatanje u koštac sa stalnim promenama.

Po završetku obuke učesnik će biti sposoban da:

 • Zna kako je kreativnost predstavljena u teoriji
 • Prepoznaje koji su benefiti u primeni kreativnog rešavanja problema u radnom okruženju
 • Poznaje osnove kreativnog mišljenja i tehnika koje doprinose inovativnosti i rešavanju izazova
 • Primenjuje kreativno razmišljanje u donošenju novih poslovnih rešenja
 • Razume na koji način rad u timu može biti izvor kreativnosti,
 • Zna načine na koje može da formuliše i proceni kvalitet svojih ideja
 • Prepoznaje kada se pojavi prava ideja u obliku iznenadnog „aha“ efekta
 • Prepoznaje prepreke kreativnosti i načine njihovog prevazilaženja
 • Razlikuje tehnike za poboljšanje kreativnosti i inicira unapređenje rada kada uoči potrebu za promenom
 • Ima manji otpor prema pozitivnoj improvizaciji

Metodologija rada

Obuka se većim delom realizuje kroz interaktivne i praktične metode i tehnike (diskusija, studija slučaja, igra uloga i druge). Obuka se realizuje prema agendi koju ćete dobiti unapred.

Učesnici dobijaju sav potreban materijal i Sertifikat za pohađanu obuku.

Obuka traje 1 dan (6 sati).

Ментор

Nataša Ćirić

Više od 30 godina iskustva u oblasti formalnog i 15 godina u oblasti neformalnog obrazovanja.  Akreditovani je autor i realizator obuka za lični i profesionalni razvoj i ToT obuka svih nivoa u:

 • British Council,
 • UNICEF,
 • Nacionalnoj akademiji za javnu upravu,
 • Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije,
 • Zavoda za unapređivanje obrazovanja,
 • Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja.

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Булевар Туристичка 50/5, Охрид 6000

 

Телефон

+389 (0)2 3097 404
(08:30 – 16:30, пон-пет)

+38978 341 777 Охрид

Е-маил

academy@qinshift.com

СЛЕДЕТЕ НÈ