Trening trenera

Opis

Dobar trener je baza na kojoj se gradi celokupan rad nekog tima ili organizacije. Savremeno poslovanje podrazumeva da zaposleni nisu trošak već intelektualni kapital u koji treba ulagati. Sve veći broj kompanija se pretvara u organizacije koje uče i opredeljuje se da osposobe interne kompanijske trenere koji transferišu znanja na svoje kolege. Dobar trener priča, zabavlja, posvećuje se učesnicima, poštuje ih, drži njihovu pažnju i poseduje ohrabrujući autoritet. On ume da zadrži pažnju, zainteresuje učesnike i na zabavan i metodički adekvatan način im prenosi znanja.

Ova obuka je namenjena svima koji imaju poslovnu ali i ličnu potrebu da prenose znanja i drže predavanja, obuke, seminare, radionice.

Po završetku obuke učesnik će biti sposoban da:

 • Navodi karakteristike procesa učenja i pamćenja
 • Opisuje i primenjuje Kolbov ciklus učenja
 • Relizuje obuku poštujući principe učenja odraslih
 • Uvažava različite stilove učenja odraslih
 • Daje primere motivišućih faktora za učenje
 • Nabraja barijere u učenju
 • Definiše obuku i njeno mesto u procesu razvoja ljudskog potencijala
 • Ilustruje trening ciklus i njegove faze
 • Definiše ciljeve obuke
 • Vrši formulaciju ishoda obuke
 • Kreira trening dizajn
 • Navodi karakteristike procesa komunikacije
 • Savladava barijere u komunikaciji
 • Analizira neverbalnu komunikaciju polaznika na obuci
 • Demonstrira načine kontrole treme
 • Primenjuje tehnike aktivnog slušanja
 • Kreira konstruktivne povratne informacije
 • Zastupa vrednosti asertivne komunikacije
 • Izvodi interaktivnu obuku
 • Primenjuje različite oblike, metode i tehnike u radu sa polaznicima
 • Adekvatno koristi pomoćna sredstva u cilju bolje vizuelizacije
 • Poštuje pravila u izradi prezentacije
 • Priprema materijal za polaznike
 • Uređuje prostor u kom se obuka odvija na način koji najbolje doprinosi učenju
 • Objašnjava pravila ko-treninga
 • Poznaje dinamiku grupnog rada
 • Uvažava različitosti polaznika
 • Objašnjava pojam konflikta
 • Primenjuje strategije rešavanja konflikata u grupi
 • Prepoznaje ometajuća ponašanja
 • Primenjuje adekvatne strategije u situacijama kada se javi ometajuće ponašanje
 • Zna kompetencije uspešnog trenera
 • Vrši evaluaciju obuke
 • Predviđa unapređenje svog rada na osnovu samoevaluacije.

Metodologija rada

Osnovu trenerskog rada čini razvoj bazičnih trenerskih kompetencija, od planiranja i razvoja, preko realizacije programa obuke, upravljanja grupnom dinamikom, evaluacije i samoevaluacije, do orijentacije ka stalnom ličnom i profesionalnom razvoju.

Obuka traje 3 dana (18 sati).

Ментор

Nataša Ćirić

Više od 30 godina iskustva u oblasti formalnog i 15 godina u oblasti neformalnog obrazovanja.  Akreditovani je autor i realizator obuka za lični i profesionalni razvoj i ToT obuka svih nivoa u:

 • British Council,
 • UNICEF,
 • Nacionalnoj akademiji za javnu upravu,
 • Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije,
 • Zavoda za unapređivanje obrazovanja,
 • Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja.

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Булевар Туристичка 50/5, Охрид 6000

 

Телефон

+389 (0)2 3097 404
(08:30 – 16:30, пон-пет)

+38978 341 777 Охрид

Е-маил

academy@qinshift.com

СЛЕДЕТЕ НÈ