Upravljanje vremenom

Opis

Efikasno upravljanje vremenom jedan je od najvećih izazova savremenog čoveka. Upravljanje vremenom predstavlja proces kontrole i planiranja koliko vremena treba potrošiti na određene aktivnosti. Dobro upravljanje vremenom omogućava pojedincu da završi više u kraćem vremenskom periodu, smanji stres i ide ka uspehu u karijeri. Ovaj program obuke razvija kompetenciju upravljanja zadacima i ostvarivanja rezultata kroz unapređenje organizacije, sopstvenog rada i izvršavanje zadataka u predviđenim rokovima.

Po završetku obuke učesnik će biti sposoban da:

 • Demonstrira razumevanje koncepta upravljanja vremenom tako što organizuje vreme i sopstveni rad i preuzima odgovornost za rezultate svog rada,
 • Razume povezanost upravljanja vremenom sa postizanjem uspeha,
 • Kreira i implementira listu dnevnih aktivnosti,
 • Postavlja jasne i merljive ciljeve,
 • Razume značaj efikasnog korišćenja vremena za radnu produktivnost,
 • Objašnjava Paretov princip za povećanje produktivnosti,
 • Efikasno određuje prioritete u radu,
 • Koristi fokus pitanja za definisanje prioriteta,
 • Postiže bolje rezultate uz pomoć planiranja i postavljanja rokova,
 • Koristi vremenske blokove za optimalne rezultate,
 • Troši manje vremena na kontinuirano rešavanje problema, a više na jednokratnu prevenciju,
 • Limitira dnevni broj ometanja i prekidanja u radu,
 • Prepoznaje značaj delegiranja radnih zadataka u cilju postizanja veće efektivnosti tako što daje jasna uputstva i raspoređuje zadatke na funkcionalan način,
 • Razume i primenjuje tehnike upravljanja vremenom u cilju lične efikasnosti i produktivnosti.

Metodologija rada

Obuka se većim delom realizuje kroz interaktivne i praktične metode i tehnike (diskusija, studija slučaja, igra uloga i druge). Obuka se realizuje prema agendi koju ćete dobiti unapred.

Učesnici dobijaju sav potreban materijal i Sertifikat za pohađanu obuku.

Obuka traje 1 dan (6 sati).

Ментор

Nataša Ćirić

Više od 30 godina iskustva u oblasti formalnog i 15 godina u oblasti neformalnog obrazovanja.  Akreditovani je autor i realizator obuka za lični i profesionalni razvoj i ToT obuka svih nivoa u:

 • British Council,
 • UNICEF,
 • Nacionalnoj akademiji za javnu upravu,
 • Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije,
 • Zavoda za unapređivanje obrazovanja,
 • Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja.

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Булевар Туристичка 50/5, Охрид 6000

 

Телефон

+389 (0)2 3097 404
(08:30 – 16:30, пон-пет)

+38978 341 777 Охрид

Е-маил

academy@qinshift.com

СЛЕДЕТЕ НÈ