Veštine komunikacije i rešavanje konflikata

Opis

Uspešna komunikacija je osnov za razvoj svake organizacije i važan faktor kako u ponašanju menadžmenta tako i u funkcionisanju čitave organizacije. Ipak, konfliktne situacije mogu da budu česta pojava u poslovnom okruženju, jer se sam proces rada odvija kroz neprekidan proces stvaranja i prevladavanja problemskih situacija. Kada dođe do konflikta, nužno ga je što pre rešiti kako bi došlo do ozdravljenja radne sredine i boljih radnih odnosa među zaposlenima. Stoga, program osposobljava zaposlene da uspešno rešavaju konfliktne situacije, pregovaraju i ponovo uspostave prijatnu atmosferu na radnom mestu kroz dobru komunikaciju.

Svaki učesnik će nakon obuke biti u stanju da:

 • Poznaje osnovne karakteristike pojma “komunikacija”
 • Demonstrira razumevanje značaja interpersonalne komunikacije
 • Razlikuje osnovne aspekte međuljudske komunikacije
 • Poznaje oblasti primene komunikacijskih znanja i veština
 • Uspešno filtrira informacije iz spoljašnjeg sveta
 • Može da razume i objasni preduslove za uspešnu komunikaciju
 • U svom ponašanju usklađuje verbalnu i neverbalnu komunikaciju
 • Kontroliše tok komunikacije postavljanjem dobrih pitanja
 • Pokazuje sagovorniku da ga sluša i da razume sadržaj koji mu je izgovoren
 • Poznaje karakteristike konstruktivne povratne informacije
 • Poštuje tuđa mišljenja, iako se nužno ne slaže s njima
 • Može da objasni nastanak i razvoj konflikata
 • Poznaje odnos između pregovora i konflikata
 • Razlikuje tehnike za pretvaranje konfliktnih situacija u pregovore
 • Vidi prednosti postizanja pregovora u kome obe strane dobijaju
 • Pregovaranje vrši s određenim ciljem
 • Tokom pregovaranja, trudi se da svoje ciljeve približi ciljevima sagovornika
 • Poznaje različite načine za prevazilaženje razlika u pregovaranju
 • Može da objasni metodu principijelnih pregovora
 • Demonstrira razumevanje faza pregovaranja
 • U konfliktim situacijama razdvaja ljude od problema
 • Poznaje značaj interesa, a ne pozicije
 • Razlikuje načine za iznalaženje obostrano korisnih opcija,
 • Koristi objektivne kriterijume prilikom analize konflikte situacije

Metodologija rada

Obuka se većim delom realizuje kroz interaktivne i praktične metode i tehnike (diskusija, studija slučaja, igra uloga i druge). Obuka se realizuje prema agendi koju ćete dobiti unapred.

Učesnici dobijaju sav potreban materijal i Sertifikat za pohađanu obuku.

Obuka traje 2 dana po 5 sati.

Ментор

Nataša Ćirić

Više od 30 godina iskustva u oblasti formalnog i 15 godina u oblasti neformalnog obrazovanja.  Akreditovani je autor i realizator obuka za lični i profesionalni razvoj i ToT obuka svih nivoa u:

 • British Council,
 • UNICEF,
 • Nacionalnoj akademiji za javnu upravu,
 • Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije,
 • Zavoda za unapređivanje obrazovanja,
 • Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja.
Qinshift-academy-logo

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Булевар Туристичка 50/5, Охрид 6000

 

Телефон

+389 (0)2 3097 404
(08:30 – 16:30, пон-пет)

+38978 341 777 Охрид

Е-маил

academy@qinshift.com

СЛЕДЕТЕ НÈ