Terraform на Azure

Тек на настава

  • Времетраење: 20 часови
  • Почеток – Крај: 19.12.2022 – 28.12.2022
  • Настава: Понеделник, Среда и секој втор Петок
  • Време: 17:30 – 21:00

Краток преглед

Градење, промена и поставување на Azure инфраструктура со користење на Terraform.

Оваа обука ви овозможува да ја откриете алатката Opensource креирана од страна на HashiCorp. Terraform е алатка која пред се, се користи за развој на инфраструктура за проекти, или ”Инфраструктура како код”. Таа ја подобрува брзината на автоматизацијата, ја подобрува доверливоста со спречување на неконзистентност на конфигурациите, подржува експерименти, тестирање и оптимизација.

Програма

• Вовед во IaC
Основи на Terraform
Променливи и параметризација
Јамки и циклуси
Градење модули

Целна група на слушатели

Клауд или DevOp инжењери специјализирани во операции, ИТ или развој.

Дали е потребно предзнаење?
  • Основни терминални способности
  • Основно познавање на Azure cloud архитектура
  • Разбирање на структура на код и логика
Информации за тренерот

Илија Пановски

Адреса

11 Октомври 33A, 1000 Скопје

Телефон

+389 (0)2 3097 404 (08:30 – 16:30, пон-пет)

Е-маил

sedc@seavus.com

СЛЕДЕТЕ НЕ