Certiport

Certiport

Преглед

Основана во 1997 година, Certiport е пионер во обезбедувањето на комплетни решенија за сертификација кои се ориентирани кон кариера на академски институции и ИТ Професионалци. Овие услуги опфаќаат развој на тестови, психометрика, управување со програми, продажба и маркетинг за официјалната програма за сертификација Microsoft® Office, програмата за сертификација Microsoft® Technology Associate, програмата за сертификација Adobe® Certified Associate, програмата Adobe® Certified Expert, HP Accredited Technical Associate, Основи на ИТ за CompTIA Strata™, програмата за сертификација Autodesk® Certified User, програма за сертифициран корисник Intuit® QuickBooks и сертификација за дигитална писменост IC3.

ВОВЕД/ОПИС

Certiport®, бизнис на Pearson VUE, ги подготвува поединците со тековни и релевантни дигитални вештини и квалификации за конкурентната глобална работна сила.

Certiport работи со водечки даватели за сертификација во индустријата за да можат успешно да ги донесат своите програми на пазарот. Со одредена експертиза во академските институции, Certiport е во состојба да создаде уникатен план за „пласман на пазарот“ кој ќе ги движи глобалните перформанси на програмата. Покрај тоа, Certiport им обезбедува на ИТ Професионалци сертифицирани практични тестови за да ги подготват за high-stakes сертификати, ориентирани кон кариера.

До денес, Certiport има испорачано повеќе од 10 милиони испити ширум светот. Certiport испорачува испити во 148 земји и на 27 јазици. Забрзаниот раст на компанијата доведе до надминување на 3 милиони испити доставени во една календарска година за да стигнат до пресвртница од 5 милиони испитаници во февруари 2007 година и пресвртница од 10 милиони испити во јуни 2011 година. Во моментов, Certiport во просек спроведува 5.750 испити на дневно ниво, што е еднакво на:

  • 240 испити се спроведуваат секој час
  • Еден испит се доставува некаде во светот на секои 15 секунди

Центри за тестирање

Certiport испорачува сертифицирани испити преку специјализирана, светска мрежа на Certiport овластени центри за тестирање. Овие центри можат да послужат на еден од трите клучни пазари: академски, корпоративни или развој на работна сила. Центрите се уникатно позиционирани да обезбедат највисоко ниво на сигурно тестирање засновано на перформанси.