NEXTEC

Преглед на NEXTEC

Забелешка: закажаните испити МОРА да бидат објавени на администраторот за тестирање (Лариса Митиќ larisa.mitikj@seavus.com, 078 499 133)
3 дена пред датумот на испитот.

NEXTEC е една од најголемите мрежи за тестирање во светот.

Постојат повеќе од 400 верифицирани центри за тестирање Nextec во повеќе од 300 градови. Центрите Nextec спроведуваат онлајн и тестови на хартија и скала од 5-200 места за седење.

PSI е глобален лидер во е-оценувањето за сертификација и квалификација, доставувајќи низ 4 континенти и на повеќе од 20 јазици

 

Со програми различни како ИТ-сертификација, тестирање на англискиот јазик, теорија на возење и градежни вештини, PSI поседува уникатна широчина на искуство и експертиза во обезбедувањето на услуги и решенија кои ќе ги задоволат потребите на која било организација за сертификација.

 

Асоцијацијата за финансиски пазари ACI (ACIFMA), глобална трговска асоцијација која ги застапува интересите на професионалната заедница на финансиските пазари, го поздравува објавувањето на Глобалниот кодекс на однесување на БИС, во кој се утврдени општите глобални принципи на однесување кои го промовираат интегритетот и ефективното функционирање на FX пазарите.